Mitro Avi avi Mujhe Suchna Mili Hai Ki Mujhe Watsapp Mantri Bana Diya Gaya Hai Aur Watsap Mantralay

Mitro avi avi mujhe suchna mili hai ki

Mujhe watsapp mantri bana diya gaya hai


Aur

Watsap mantralay meri pass rahega .

Modi ji ka dhanyabad ! ;-):-)
FUNNY JOKES AND CHUTKULE - Mitro Avi avi Mujhe Suchna Mili Hai Ki Mujhe Watsapp Mantri Bana Diya Gaya Hai Aur Watsap Mantralay

you don't wanna miss this