EXam’s song by Munna bhai: Chanda Mama so Gaye

Exam’s song by munna bhai:
Chanda mama so gaye,
Student sarey jage.
Dekho pakdo yaron,
Ghadi ke kaante bhaage.
Ek pariksha khatam,to duji
Shuru ho gayi maamu.
FUNNY JOKES AND CHUTKULE - EXam’s song by Munna bhai: Chanda Mama so Gaye Exam’s song by munna bhai: chanda mama so gaye, student sarey jage. dekho pakdo yaro

you don't wanna miss this