Ok

Ok...
Ok...
Ok...
Alright...
Ok...
Ok...ok... ok...
Bye..
Ok...
Bye..
Ok...
Ok... haan..
Haaaaaaaaaaaaaan...
Thik hai...
Ok...
????...?
. .
.
Most husbands on the phone with their wives..!!????
HUSBAND VS WIFE JOKES AND CHUTKULE - Ok Ok... ok... ok... alright... ok... ok...ok... ok... bye.. ok... bye.. ok... ok... haan.. haaaaaaaaaaaaaan... thik hai.

you don't wanna miss this