America:- Mobile Humari Khoj Hai China:- Sim Card Humari Khoj Hai Japan:- Sms Humari Khoj Hai Koria:- Bluetooth Humari Khoj Hai

America:- mobile humari khoj
Hai
China:- sim card humari khoj
Hai
Japan:- sms humari khoj hai
Koria:- bluetooth humari khoj
Hai
..
India:-
.
.
.
.
.
.
.
.
Miss call humari girlfrend
Ki khoj hai.
FUNNY JOKES AND CHUTKULE - America:- Mobile Humari Khoj Hai China:- Sim Card Humari Khoj Hai Japan:- Sms Humari Khoj Hai Koria:- Bluetooth Humari Khoj Hai

you don't wanna miss this